24 UURS HOLTERREGISTRATIE

Bij een Holteronderzoek krijgt u plakkers (elektroden) op uw borst. Deze zitten vast aan een apparaatje dat u aan uw riem draagt. Het apparaat registreert uw hartritme gedurende 24 of 48 uur.

Wat is een holter?

Een holter is een 24- of 48 uurs registratie van uw hartritme.

holter ecg

Waarom een holterrecording?

Door uw hartritme gedurende langere tijd te registreren kan er meer duidelijkheid verkregen worden over uw hartrit­me, eventuele stoornissen in het hartritme en klachten als hartkloppingen en duizeligheid.

Hoe verloopt het onderzoek?

De hartfunctielaborant sluit de holter bij u aan. U krijgt vijf plakkers op uw borst geplakt die met elektro­dedraden verbonden zijn aan de holterrecorder. De elektroden vangen de signalen van uw hart op en zenden die naar de holterrecorder waar ze worden opgeslagen.

De holterrecorder is ongeveer zo groot als een mobiel telefoontje en kan gedurende het onderzoek aan een riem gedragen worden. Het is de bedoeling dat u gedurende het dragen van de holterrecorder een dagboekje bijhoudt.

De hartfunctielaborant zal u duidelijke instructies voor thuis meegeven omtrent het invullen van dit dagboekje. Daarnaast ontvangt u extra stickers om de aangebrachte stickers indien nodig te kunnen vervangen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het aansluiten van de holterrecorder met de bijbeho­rende uitleg duurt ongeveer 15 minuten. De cardioloog heeft van tevoren aangegeven hoelang u de holterrecorder moet dragen.

Wanneer is de uitslag bekend?

Nadat u de holterrecorder teruggebracht heeft, bekijkt de hartfunctielaborant de registratie op de  computer en maakt hier vervolgens een uitgebreid verslag van. Dit verslag wordt door de cardioloog beoordeeld, waarna u wordt gebeld. In totaal duurt dit ongeveer tien werkdagen. In sommige gevallen is verder onderzoek nodig. De cardioloog stelt u hiervan op de hoogte.

Wat zijn de risico's?

Er zijn geen risico’s verbonden aan deze registratie.

De dag van het onderzoek

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig en u hoeft  niet nuchter te komen.

Let u er alleen op dat u op de ochtend van het onderzoek (en gedurende het dragen van de holter/eventrecorder) geen bodylotion gebruikt; dit om het risico van loslatende plakkers te verkleinen. Vermijd het dragen van strakke, knellende kleding geduren­de het onderzoek. Dergelijke kleding kan de registratie verstoren.

Na het aansluiten van de holter

Dagboek
Het is belangrijk dat u tijdens het dragen van de holterrecorder uw normale leefpatroon volgt. Dit betekent dat u alle dagelijkse activiteiten gewoon kunt blijven doen (werken, sporten etc.). Let u erop dat u het dagboekje goed bijhoudt.

Douchen en baden
Tijdens het dragen van een holter kunt u douchen, wrijf niet over de elektroden

Terugbrengen van de holter
Nadat de registratie is voltooid kunt u de holterrecorder eraf halen. U doet dit door de kabeltjes los te maken en de plakkers te verwijderen. De plakkers kunt u weggooien. Daarna kunt u de Holter recorder, de kabel en het dagboek opsturen in de meegegeven enveloppe. Frankeer de enveloppe als “aangetekend” i.v.m de waarde van de Holter recorder. Het adres zult u vernemen van de Functielaborant.

Oplossen van eventuele problemen na het aansluiten

Huidirritatie
In sommige gevallen veroorzaken de plakkers huidirritatie. Maak de kabeltjes dan los, verwijder de plakkers en verzacht de huid met wat talkpoeder (gebruik geen crème, olie of zalf!). Bevestig de plakkers vervolgens op een nieuwe plek in de buurt van de oude plek en sluit de kabeltjes opnieuw aan.

Vervangen van loslatende plakkers
Indien één of meerdere plakkers loslaten, vervangt u deze door nieuwe. U krijgt hiervoor extra plakkers mee. Ook wanneer u niet precies weet wanneer de plakkers losgeraakt zijn (bijvoorbeeld tijdens het slapen), vervangt u deze door nieuwe. De registratie zal daarna gewoon worden voortgezet.

Dagboek holter
Vult u het dagboek zo volledig mogelijk in. Het is daarbij van belang dat u niet alleen activiteiten (b.v. schoonmaken, fietsen) maar ook de periodes van rust (b.v. lezen, slapen) vermeldt.

Cardio Expertise Centrum

De werkzaamheden voor het CardioExpertisecentrum worden uitgevoerd door Cardioexpert BV