Tarieven

CardioExpertise Centrum heeft nog geen contracten met de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars vergoeden de door CardioExpertise Centrum berekende kosten daarom op basis van het Passantentarief. Het Passantentarief en de bijbehorende codes vindt u hieronder.

Hartonderzoek

Omschrijving Declaratiecode Tarief (€)
(Fiets) ergometrie (inspanningstest) 039844 € 184,62
Analyse van electrocardiografie registratie per 24 uur 039755 € 167,74
Echografie van het hart 039494 € 175,96
Echografie van de thorax 085070 € 156,14
24-uurs bloeddrukmeting 039848 € 158,42
Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen 039737 € 117,34
Duplex extracraniële halsvaten. 039774 € 194,50
Beoordelen van hartfilmpje, een 24-uurs hartfilmpje, inspanningsonderzoek, e.d 039757 € 60,33
Beoordeling X-thorax voor derden 039847 € 77,12
Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart 039496 € 275,48
Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting 039497 € 181,80
Beoordeling Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij MRI 039506 € 309,51

No show verzekerde zorg

Omschrijving   Tarief (€)
Annulering meer dan 48u vóór de oproepdatum Kosteloos
Annulering tussen 48u en 24u vóór de oproepdatum € 50,00
Annulering binnen 24u vóór de oproepdatum € 100,00
Zonder bericht niet opdagen € 150,00

Functieonderzoek kan worden aangevraagd door een verwijzer. Het onderzoek wordt verricht en beoordeeld door CardioExpert, de uitslag wordt verzonden naar de verwijzer die de uitslag met betrokkene bespreekt.

Second opinion

Een second opinion kan worden aangevraagd door:

  • Uzelf
  • Uw huisarts
  • Uw behandelend specialist

Wat wordt vergoed van een second opinion?

Over het algemeen wordt 100 % van de kosten van een second opinion vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden een gedeelte van de kosten, afhankelijk of er sprake is van gecontracteerde zorg of niet. Het CardioExpertise Centrum  heeft momenteel geen contracten met de ziektekostenverzekeraars. Het is dus wel zaak dat u met uw ziektekostenverzekeraar overlegt of het consult en/of onderzoek bij het CardioExpertise Centrum wordt vergoed. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor een second opinion kan desgewenst een offerte worden gevraagd, die dan kan worden overlegd aan de ziektekosterverzekeraar.

NB: alhoewel de meeste zorgverzekeraars vermelden dat 100% van de kosten worden vergoed, betekent dit over het algemeen nog wel, dat u zelf de kosten moet dragen verbonden aan de wettelijke eigen bijdrage. Alleen een second opinion bij een medisch specialist wordt vergoed. Second opinions over de mate van arbeidsongeschiktheid worden niet vergoed.

Omschrijving   Tarief (€)
Alleen gesprek cardioloog max 1 uur € 162,00
Second opinion met ECG, 3 echo, ergo, holter € 432,00
Second opinion met ECG, 2 functieonderzoeken € 378,00
Second opinion met ECG en 1 functieonderzoek € 324,00
Een Second Opinion is niet BTW plichtig

Functieonderzoek kan worden aangevraagd door een verwijzer. Het onderzoek wordt verricht en beoordeeld door CardioExpert, de uitslag wordt verzonden naar de verwijzer die de uitslag met betrokkene bespreekt.

Cardio Expertise Centrum

De werkzaamheden voor het CardioExpertisecentrum worden uitgevoerd door Cardioexpert BV