Klachtenregeling

Het Cardio Expertisecentrum is aangesloten bij: Stichting Klachtenregeling.nl

Meestal verloopt het contact met het Cardio Expertisecentrum zonder problemen. Maar soms gaat er iets mis. In dat geval gaat u eerst in gesprek met ons. Het kan namelijk zijn dat er een misverstand is en wij kunnen u dan daarover meer uitleg geven. Maar ook als er iets mis is gegaan stellen wij het op prijs als u uw bedenkingen uit. Wij leren er van en kunnen daarmee in de toekomst onze zorg verbeteren.

Wilt u het gesprek om de een of andere reden niet aangaan, of is het gesprek niet naar uw tevredenheid verlopen? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van “Stichting Klachtenregeling.nl “. Komt u er ook niet uit met een klachtenfunctionaris? Dan kunt u terecht bij de “Geschilleninstantie”.

Voor nadere informatie zij verwezen naar de website van de Stichting Klachtenregeling.nl : https://www.klachtenregeling.nl/ of telefonisch : 085-4858560 , zonder problemen. Maar soms gaat er iets mis. In dat geval gaat u eerst in gesprek met ons. Het kan namelijk zijn dat er een misverstand is en wij kunnen u dan daarover meer uitleg geven. Maar ook als er iets mis is gegaan stellen wij het op prijs als u uw bedenkingen uit. Wij leren er van en kunnen daarmee in de toekomst onze zorg verbeteren.

Wilt u het gesprek om de een of andere reden niet aangaan, of is het gesprek niet naar uw tevredenheid verlopen? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van “Stichting Klachtenregeling.nl “. Komt u er ook niet uit met een klachtenfunctionaris? Dan kunt u terecht bij de “Geschilleninstantie”.

Voor nadere informatie zij verwezen naar de website van de Stichting Klachtenregeling.nl : https://www.klachtenregeling.nl/ of telefonisch : 085-4858560

Cardio Expertise Centrum

De werkzaamheden voor het CardioExpertisecentrum worden uitgevoerd door Cardioexpert BV