Contact

Postadres:
Bert Haanstrakade 180
1087 DK Amsterdam

Praktijkadres:
Pand A van Raak Promotions, 1e verdieping.
Regulierenring 8, 3981 LB Bunnik.

Bankrekeningnummer:
NL92ABNA0486593681

AGB code stichting:
22227753

Telefoon: +31 6 4090 79 82
E-mail: info@cardioexpertisecentrum.nl

Cardiologen
Naam: Dr Rienk Rienks
BIG: 69023483701
AGB: 03020616

Naam: Dr Jeroen Bucx
BIG: 89020370401
AGB: 03020049

 

Contactformulier

Cardio Expertise Centrum

De werkzaamheden voor het CardioExpertisecentrum worden uitgevoerd door Cardioexpert BV